Trainingen

Je bibbers de baas
Faalangst is een spanning/angst die door kinderen wordt ervaren tijdens momenten dat zij zich beoordeeld voelen. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens een test of toets, spreekbeurt of boekbespreking. Maar ook in situaties waarbij er minder duidelijk sprake is van beoordeling, bijvoorbeeld een onverwachte vraag of een klassikale beurt. Hierdoor kunnen kinderen vaak hun kennis of vaardigheden niet direct optimaal inzetten. Het kan zijn dat uw kind hierdoor onderpresteert op school of zelfs klachten krijgt als hoofdpijn of buikpijn door de onzekerheid en spanning. Herkent u dit in uw kind? Dan is de faalangstreductietraining ‘Je bibbers de baas’ wat voor hem of haar. Tijdens de training leert uw kind beter omgaan met de onzekerheid die dan wordt gevoeld.

De training ‘Je bibbers de baas’ is bedoeld voor faalangstige kinderen van 9 tot 12 jaar. In deze training leert uw kind beter omgaan met faalangst. Zo leert uw kind beter omgaan met lichamelijke reacties op spanning door middel van ontspanningsoefeningen en leert het niet-helpende gedachten vervangen door meer helpende gedachten. Op deze manier krijgt uw kind meer vertrouwen in het aangaan en volbrengen van spanningsvolle situaties. Bijkomende positieve effecten van de training kunnen zijn dat het kind een positiever zelfbeeld ontwikkelt en met meer plezier leert.

De training bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van een uur en in elke groep zitten 6 tot 8 kinderen. Steeds staat één thema centraal en elke week doen de kinderen expressie- en ontspanningsoefeningen. Ook krijgt ieder kind een werkboek met huiswerkopdrachten.