Kindercoaching

Eigen kracht
Kindercoaching is een kortdurende, positieve  vorm van begeleiding van een kind dat – om wat voor reden dan ook – niet lekker in zijn vel zit of niet zo weerbaar is. Het doel van coaching is het kind, door zelf te ontdekken, oefenen en ervaren, te leren weer controle te krijgen over de situatie waar hij het op dat moment moeilijk mee heeft. Zodra dat doel bereikt wordt, zal hij daar in vergelijkbare maar ook in nieuwe situaties van kunnen profiteren.

Oplossingsgericht
De begeleiding is oplossings- en toekomstgericht. Het kind wordt daarbij gestimuleerd de oplossing voor zijn probleem zélf te vinden. We vertalen het probleem in een te leren vaardigheid en maken gebruik van de kwaliteiten en vaardigheden die het kind al in zich heeft.  Deze methode stimuleert de ontwikkeling van het kind en vergroot zijn zelfvertrouwen.

Uit balans
Kindercoachpraktijk MeerWijs helpt kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten. Dat uit zich vaak in een gedragsverandering. Hiermee geeft je kind een signaal af dat er iets aan de hand is en dat hij of zij hulp nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan:
 • (faal)angst
 • onzekerheid, weinig vertrouwen, negatief zelfbeeld
 • druk gedrag
 • impulsief gedrag
 • slechte concentratie
 • pesten of gepest worden
 • verlegen en/of teruggetrokken zijn
 • boosheid en woede
 • frustraties
 • verdrietig, ongelukkig gevoel
 • problemen in de sociale omgang met leeftijdsgenootjes
 • problemen bij scheiding of verlies
 • vol hoofd
 • slaapproblemen
 • een ingrijpende gebeurtenis verwerken
 • leerproblemen
Kennismakingsgesprek
Een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek van maximaal een ½ uur. Tijdens dit gesprek met de ouder(s) en het kind proberen we samen de hulpvraag zo concreet mogelijk te formuleren. Als er van beide kanten een klik is, kunnen we samen het begeleidingstraject ingaan.

Intakegesprek
Voorgaande aan het intakegesprek krijgt u per mail een intakeformulier toegestuurd. Bij het intakegesprek is het  kind niet aanwezig. Het intakegesprek duurt maximaal  1 uur. Tijdens het intakegesprek worden de vragen, ervaringen, wensen en verwachtingen van de ouder(s) uitgebreid besproken.

Coachingssessie
Hierna volgen de sessies met het kind. Gemiddeld zijn  3 tot 5 sessies voldoende. Uiteraard zijn uitzonderingen mogelijk. Uitbreiding van sessies verloopt altijd in overleg met de ouder(s). Om een coachingstraject te laten slagen, is het belangrijk dat de ouder(s) en de omgeving het kind ondersteunen. Desgewenst kan Kindercoachpraktijk MeerWijs contact opnemen met de school.

Evaluatiegesprek
Als afronding van het coachingstraject volgt een oudergesprek. Tijdens dit eindgesprek wordt besproken welke positieve veranderingen er plaats hebben gevonden en hoe dit in stand gehouden kan worden. Indien gewenst, is er tevens tussentijds telefonisch contact met de ouder(s).

Kindercoaching
Een scheiding is niet alleen voor ouders, maar zeker ook voor de kinderen een enorm ingrijpende gebeurtenis. Als ouder doe je er alles aan om de scheiding voor de kinderen zo probleemloos mogelijk te laten verlopen. Toch lukt dat niet altijd.

Een scheiding kan bij kinderen veel onzekerheid, onduidelijkheid en angst brengen. Vaak zijn ze verdrietig, voelen zich schuldig en dat kan grote gevolgen voor de toekomst hebben.

MeerWijs kindercoaching Assen helpt kinderen bij het begrijpen van wat ze meemaken door kinderen om te leren gaan met moeilijke gevoelens en te leren zeggen wat ze willen, denken en voelen, zonder dat ze zich schuldig voelen. De hulpvraag van het kind staat hierbij centraal.

Mediation bij echtscheiding
Bij een echtscheiding wordt de partnerrelatie verbroken. De ouderrelatie blijft echter altijd bestaan als ouders van jullie kinderen. Een goede ouderrelatie is belangrijk, maar soms ook erg lastig tijdens en na een scheiding.

MeerWijs kindercoaching werkt daarom samen met Mark Grissen, Scheidingsmediator Drenthe. Hij is gespecialiseerd in het helpen bij scheidingen. Rekening houdend met wat jij en je partner belangrijk vinden en rekening houdend met de kinderen. Mark kan jullie helpen om als ouders van jullie kind(eren) op een respectvolle manier uit elkaar te gaan en de ouderrelatie zoveel mogelijk te herstellen.

Voor meer informatie www.scheidingsmediatordrenthe.nl